Niên đại biệt ly (告别的年代) – Âm Nhạc Từ Tràng (音乐磁场)

Niên đại biệt ly (告别的年代)

Niên đại biệt ly (告别的年代), fēng qīng qīng de chuī yè qiāoqiāo de shuì shéi yòu zài wǔyè de yuǎn chù lǐ xiǎngniànzhe nǐ.

词:罗大佑
曲:罗大佑

Niên đại biệt ly (告别的年代)

风轻轻的吹 夜悄悄的睡
谁又在午夜的远处里想念着你
谁又在午夜的远处里想念着你
远处的午夜的梦里相偎依
仰望着蓝色的天边的回忆
仰望着蓝色的天边的回忆
好像你无声的临别的迟疑

每一次手牵着手像在守护着你
每一次手牵着手像在守护着你
守护着仅剩的潇洒和犹豫
每一次凝视的眼神的凝聚
每一次凝视的眼神的凝聚
羽化成无奈的离愁的点滴
道一声别离
忍不住想要轻轻地抱一抱你
从今后姑娘
我将在梦里早晚也想一想你

告别的年代 分开的理由
终不须诉说出口
亲爱的让我快见你一面
请你呀点一点头

黄色的蓝色的白色的无色的你
阳光里闪耀的色彩真美丽
有声的无声的脸孔的转移
有朝将反射出重逢的奇迹
风轻轻的吹 夜悄悄的睡
道一声别离
忍不住想要轻轻地抱一抱你
从今后姑娘
我将在梦里早晚也想一想你

告别的年代 分开的理由
终不须诉说出口
亲爱的让我快见你一面
请你呀点一点头
黄色的蓝色的白色的无色的你
黄色的蓝色的白色的无色的你
阳光里闪耀的色彩真美丽
有声的无声的脸孔的转移
有声的无声的脸孔的转移
有朝将反射出重逢的奇迹
风轻轻的吹 夜悄悄的睡
风轻轻的吹 夜沉沉的醉

fēng qīng qīng de chuī yè qiāoqiāo de shuì
shéi yòu zài wǔyè de yuǎn chù lǐ xiǎngniànzhe nǐ
shéi yòu zài wǔyè de yuǎn chù lǐ xiǎngniànzhe nǐ
yuǎn chǔ de wǔyè de mèng lǐ xiāng wēiyī
yǎngwàngzhe lán sè de tiānbiān de huíyì
yǎngwàngzhe lán sè de tiānbiān de huíyì
hǎoxiàng nǐ wúshēng de línbié de chíyí

měi yīcì shǒu qiān zhuóshǒu xiàng zài shǒuhùzhe nǐ
měi yīcì shǒu qiān zhuóshǒu xiàng zài shǒuhùzhe nǐ
shǒuhùzhe jǐn shèng de xiāosǎ hé yóuyù
měi yīcì níngshì de yǎnshén de níngjù
měi yīcì níngshì de yǎnshén de níngjù
yǔhuà chéng wúnài de líchóu de diǎndī
dào yīshēng biélí
rěn bù zhù xiǎng yào qīng qīng de bào yī bào nǐ
cóng jīnhòu gūniáng
wǒ jiàng zài mèng lǐ zǎowǎn yě xiǎng yī xiǎng nǐ

gàobié de niándài fēnkāi de lǐyóu
zhōng bù xū sùshuō chūkǒu
qīn’ài de ràng wǒ kuài jiàn nǐ yīmiàn
qǐng nǐ ya diǎn yī diǎntóu

huángsè de lán sè de báisè de wú sè de nǐ
yángguāng lǐ shǎnyào de sècǎi zhēn měilì
yǒushēng de wúshēng de liǎn kǒng de zhuǎnyí
yǒu zhāo jiāng fǎnshè chū chóngféng de qíjī
fēng qīng qīng de chuī yè qiāoqiāo de shuì
dào yīshēng biélí
rěn bù zhù xiǎng yào qīng qīng de bào yī bào nǐ
cóng jīnhòu gūniáng
wǒ jiàng zài mèng lǐ zǎowǎn yě xiǎng yī xiǎng nǐ

gàobié de niándài fēnkāi de lǐyóu
zhōng bù xū sùshuō chūkǒu
qīn’ài de ràng wǒ kuài jiàn nǐ yīmiàn
qǐng nǐ ya diǎn yī diǎntóu
huángsè de lán sè de báisè de wú sè de nǐ
huáng sè de lán sè de báisè de wú sè de nǐ
yángguāng lǐ shǎnyào de sècǎi zhēn měilì
yǒushēng de wúshēng de liǎn kǒng de zhuǎnyí
yǒushēng de wúshēng de liǎn kǒng de zhuǎnyí
yǒu zhāo jiāng fǎnshè chū chóngféng de qíjī
fēng qīng qīng de chuī yè qiāoqiāo de shuì
fēng qīng qīng de chuī yè chénchén de zuì

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*