Khi đôi mắt đang đổ mưa (当眼睛在下雨) – Dương Du Đình (杨瑜婷)

Khi đôi mắt đang đổ mưa (当眼睛在下雨)

Khi đôi mắt đang đổ mưa (当眼睛在下雨), dī dī nǐ zǐxì tīng xīn suì de shēngyīnxiàng shì yǔdī dī dī nǐ zǐxì tīng xīn suì de shēngyīn.

作词:林言祁
作曲:林言祁
编曲:舒心
混音:阿良
OP:橘灿文化

Khi đôi mắt đang đổ mưa (当眼睛在下雨)

滴滴 你仔细听
心碎的声音像是雨滴
滴滴 你仔细听
心碎的声音

拦住了风也拦住了云
我拦不住要走的你
骗过了时间骗过身体
却骗不了我自己
伞下的淅沥伞外的晴
我的悲伤沾湿人群
爱过的痕迹一不小心
竟被冲淡成透明

当天空在哭泣 眼睛在下雨
你会在哪里
在陌生的场景 熟悉的回忆
我无从寻迹

当天空在哭泣 眼睛在下雨
淋毁了约定
宁愿模糊了身影 交错这轨迹
不相遇

滴滴 你仔细听
心碎的声音像是雨滴
滴滴 你仔细听
心碎的声音

拦住了风也拦住了云
我拦不住要走的你
想念的信等不到回音
你说 我在听

当天空在哭泣 眼睛在下雨
你会在哪里
在陌生的场景 熟悉的回忆
我无从寻迹

当天空在哭泣 眼睛在下雨
淋毁了约定
宁愿模糊了身影 交错这轨迹
不相遇

滴滴 你仔细听
心碎的声音像是雨滴
滴滴 你仔细听
心碎的声音

dī dī nǐ zǐxì tīng
xīn suì de shēngyīnxiàng shì yǔdī
dī dī nǐ zǐxì tīng
xīn suì de shēngyīn

lánzhùle fēng yě lánzhùle yún
wǒ lán bù zhù yào zǒu de nǐ
piànguòle shíjiān piànguò shēntǐ
què piàn bùliǎo wǒ zìjǐ
sǎn xià de xīlì sǎn wài de qíng
wǒ de bēishāng zhān shī rénqún
àiguò de hénjī yī bù xiǎoxīn
jìng bèi chōngdàn chéng tòumíng

dàng tiānkōng zài kūqì yǎnjīng zàixià yǔ
nǐ huì zài nǎlǐ
zài mòshēng de chǎngjǐng shúxī de huíyì
wǒ wúcóng xún jī

dàng tiānkōng zài kūqì yǎnjīng zàixià yǔ
lín huǐle yuēdìng
nìngyuàn móhúle shēnyǐng jiāocuò zhè guǐjī
bù xiāngyù

dī dī nǐ zǐxì tīng
xīn suì de shēngyīnxiàng shì yǔdī
dī dī nǐ zǐxì tīng
xīn suì de shēng yīn

lánzhùle fēng yě lánzhùle yún
wǒ lán bù zhù yào zǒu de nǐ
xiǎngniàn de xìn děng bù dào huíyīn
nǐ shuō wǒ zài tīng

dàng tiānkōng zài kūqì yǎnjīng zàixià yǔ
nǐ huì zài nǎlǐ
zài mòshēng de chǎngjǐng shúxī de huíyì
wǒ wúcóng xún jī

dàng tiānkōng zài kūqì yǎnjīng zàixià yǔ
lín huǐle yuēdìng
nìngyuàn móhúle shēnyǐng jiāocuò zhè guǐjī
bù xiāngyù

dī dī nǐ zǐxì tīng
xīn suì de shēng yīnxiàng shì yǔ dī
dī dī nǐ zǐxì tīng
xīn suì de shēng yīn

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*