Làn gió không thể nắm giữ (握不住的风) – Lục Kiệt awr (陆杰awr)

Làn gió không thể nắm giữ

Làn gió không thể nắm giữ, nǐ bēn xiàng xīn de tiāndì wǒ ná shénme zài qù ài nǐ hūrán yǒu yīzhènfēng chuǎng rù wǒ de yǎnzhōng.

词:林意梵
曲:于子将@作乐音乐
制作:杨川云
企划/统筹:张玉龙/星空
宣传/推广:网益文化
联合出品:果然乐动×网益文化

Làn gió không thể nắm giữ

你奔向新的天地
我拿什么再去爱你

忽然有一阵风
闯入我的眼中
是不是你的思念在翻涌
我却握不住风
就像是一场梦
清醒后又是两手空空

推开窗等一场日落
安静到像世界停格
手机讯号搜索
我们多久没有联络

循环你最爱听的歌
假设我们还相爱着
你怎么先走了
留我独自承受折磨

风筝若不肯落地
便要先告别掌心
你奔向新的天地
我拿什么再去爱你

忽然有一阵风
闯入我的眼中
是不是你的思念在翻涌
我却握不住风
就像是一场梦
清醒后又是两手空空

忽然有一阵风
敲响孤独的钟
我们的回忆在瞬间失重
你就像一阵风
来去都太匆匆
多么怀念
和你第一次的相拥

风筝若不肯落地
便要先告别掌心
你奔向新的天地
我拿什么再去爱你

忽然有一阵风
闯入我的眼中
是不是你的思念在翻涌
我却握不住风
就像是一场梦
清醒后又是两手空空

忽然有一阵风
敲响孤独的钟
我们的回忆在瞬间失重
你就像一阵风
来去都太匆匆
多么怀念
和你第一次的相拥

nǐ bēn xiàng xīn de tiāndì
wǒ ná shénme zài qù ài nǐ

hūrán yǒu yīzhènfēng
chuǎng rù wǒ de yǎnzhōng
shì bùshì nǐ de sīniàn zài fānyǒng
wǒ què wò bù zhù fēng
jiù xiàng shì yī chǎng mèng
qīngxǐng hòu yòu shì liǎngshǒukōngkōng

tuī kāi chuāng děng yī chǎng rìluò
ānjìng dào xiàng shìjiè tíng gé
shǒujī xùnhào sōusuǒ
wǒmen duōjiǔ méiyǒu liánluò

xúnhuán nǐ zuì ài tīng de gē
jiǎshè wǒmen hái xiāng’àizhe
nǐ zěnme xiān zǒule
liú wǒ dúzì chéngshòu zhémó

fēngzhēng ruò bù kěn luòdì
biàn yào xiān gàobié zhǎngxīn
nǐ bēn xiàng xīn de tiāndì
wǒ ná shénme zài qù ài nǐ

hūrán yǒu yīzhènfēng
chuǎng rù wǒ de yǎnzhōng
shì bùshì nǐ de sīniàn zài fānyǒng
wǒ què wò bù zhù fēng
jiù xiàng shì yī chǎng mèng
qīngxǐng hòu yòu shì liǎngshǒukōngkōng

hūrán yǒu yīzhènfēng
qiāo xiǎng gūdú de zhōng
wǒmen de huíyì zài shùnjiān shīzhòng
nǐ jiù xiàng yīzhènfēng
lái qù dōu tài cōngcōng
duōme huáiniàn
hé nǐ dì yī cì de xiāng yōng

fēngzhēng ruò bù kěn luòdì
biàn yào xiān gàobié zhǎngxīn
nǐ bēn xiàng xīn de tiāndì
wǒ ná shénme zài qù ài nǐ

hūrán yǒu yīzhènfēng
chuǎng rù wǒ de yǎnzhōng
shì bùshì nǐ de sīniàn zài fānyǒng
wǒ què wò bù zhù fēng
jiù xiàng shì yī chǎng mèng
qīngxǐng hòu yòu shì liǎngshǒukōngkōng

hūrán yǒu yīzhènfēng
qiāo xiǎng gūdú de zhōng
wǒmen de huíyì zài shùnjiān shīzhòng
nǐ jiù xiàng yīzhènfēng
lái qù dōu tài cōngcōng
duōme huáiniàn
hé nǐ dì yī cì de xiāng yōng

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*