Làn gió không thể nắm giữ
Nhạc Hoa Tâm Trạng

Làn gió không thể nắm giữ (握不住的风) – Lục Kiệt awr (陆杰awr)

Làn gió không thể nắm giữ, nǐ bēn xiàng xīn de tiāndì wǒ ná shénme zài qù ài nǐ hūrán yǒu yīzhènfēng chuǎng rù wǒ de yǎnzhōng. 词:林意梵 曲:于子将@作乐音乐 制作:杨川云 企划/统筹:张玉龙/星空 宣传/推广:网益文化 联合出品:果然乐动×网益文化 你奔向新的天地 我拿什么再去爱你 […]