Tải bài hát Kiếm Hồn Remix • Ngư Đa Dư Nha, Kiếm Hồn Lyrics

Kiếm hồn remix

Kiếm Hồn Remix, Fēng shēng piāo piāo yǔ yě xiāo xiāo yè bàn huán shuì bù zháo Yōu shāng huái bào shuí yǎn lèi diào chuāng wài yǔ dǎ bā jiāo.

Nghe bài hát


Tải bài hát về máy

Kiếm hồn lyrics

风声飘飘 雨也潇潇 夜半还睡不着
Fēng shēng piāo piāo yǔ yě xiāo xiāo yè bàn huán shuì bù zháo

忧伤怀抱 谁眼泪掉 窗外雨打芭蕉
Yōu shāng huái bào shuí yǎn lèi diào chuāng wài yǔ dǎ bā jiāo

漫天繁星闪耀 人儿痴痴的笑
Màn tiān fán xīng shǎn yào rén ér chī chī de xiào

不管来世只看今朝
Bù guǎn lái shì zhǐ kàn jīn zhāo

抛开宿命缠绕 画一条轨道
Pāo kāi sù mìng chán rào huà yī tiáo guǐ dào

伴我逍遥去走一遭
Bàn wǒ xiāo yáo qù zǒu yī zāo

山外还有山比山高 半山腰
Shān wài hái yǒu shān bǐ shān gāo bàn shān yāo

一声惊雷摇晃树梢
Yī shēng jīng léi yáo huǎng shù shāo

人外还有人忘不掉 你怀抱
Rén wài hái yǒu rén wàng bù diào nǐ huái bào

夜夜都是魂牵梦绕
Yè yè dōu shì hún qiān mèng rào

爱恨情仇都付谈笑 多寂寥
Ài hèn qíng chóu dōu fù tán xiào duō jì liáo

星辰变换诛仙桀骜
Xīng chén biàn huàn zhū xiān jié ào

引无数英雄竞折腰 江山多娇
Yǐn wú shù yīng xióng jìng zhé yāo jiāng shān duō jiāo

封印魂魄于我剑鞘 一声咆哮
Fēng yìn hún pò yú wǒ jiàn qiào yī shēng páo xiào

风声飘飘 雨也潇潇 夜半还睡不着
Fēng shēng piāo piāo yǔ yě xiāo xiāo yè bàn huán shuì bù zháo

忧伤怀抱 谁眼泪掉 窗外雨打芭蕉
Yōu shāng huái bào shuí yǎn lèi diào chuāng wài yǔ dǎ bā jiāo

漫天繁星闪耀 人儿痴痴的笑
Màn tiān fán xīng shǎn yào rén ér chī chī de xiào

不管来世只看今朝
Bù guǎn lái shì zhǐ kàn jīn zhāo

抛开宿命缠绕 画一条轨道
Pāo kāi sù mìng chán rào huà yī tiáo guǐ dào

伴我逍遥去走一遭
Bàn wǒ xiāo yáo qù zǒu yī zāo

山外还有山比山高 半山腰
Shān wài hái yǒu shān bǐ shān gāo bàn shān yāo

一声惊雷摇晃树梢
Yī shēng jīng léi yáo huǎng shù shāo

人外还有人忘不掉 你怀抱
Rén wài hái yǒu rén wàng bù diào nǐ huái bào

夜夜都是魂牵梦绕
Yè yè dōu shì hún qiān mèng rào

爱恨情仇都付谈笑 多寂寥
Ài hèn qíng chóu dōu fù tán xiào duō jì liáo

星辰变换诛仙桀骜
Xīng chén biàn huàn zhū xiān jié ào

引无数英雄竞折腰 江山多娇
Yǐn wú shù yīng xióng jìng zhé yāo jiāng shān duō jiāo

封印魂魄于我剑鞘 一声咆哮
Fēng yìn hún pò yú wǒ jiàn qiào yī shēng páo xiào

山外还有山比山高 半山腰
Shān wài hái yǒu shān bǐ shān gāo bàn shān yāo

一声惊雷摇晃树梢
Yī shēng jīng léi yáo huǎng shù shāo

人外还有人忘不掉 你怀抱
Rén wài hái yǒu rén wàng bù diào nǐ huái bào

夜夜都是魂牵梦绕
Yè yè dōu shì hún qiān mèng rào

爱恨情仇都付谈笑 多寂寥
Ài hèn qíng chóu dōu fù tán xiào duō jì liáo

星辰变换诛仙桀骜
Xīng chén biàn huàn zhū xiān jié ào

引无数英雄竞折腰 江山多娇
Yǐn wú shù yīng xióng jìng zhé yāo jiāng shān duō jiāo

封印魂魄于我剑鞘 一声咆哮
Fēng yìn hún pò yú wǒ jiàn qiào yī shēng páo xiào

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*