Bỏ Lỡ Khi Em 18 – Châu Lâm Phong / 错过我的18 – 周林枫

Bỏ Lỡ Khi Em 18 - Châu Lâm Phong

Bỏ Lỡ Khi Em 18 – Châu Lâm Phong, Zài ma, wǒ bǎ huíyì lā chūlái shuō shuōhuà jiǎzhuāng nǐ hái zài wǒ shēnbiān péi wǒ.

Pinyin:

Bỏ Lỡ Khi Em 18 - Châu Lâm Phong

在吗
我把回忆拉出来说说话
假装你还在我身边陪我
可能我的爱给你加了分
把你美化
好吗
没有我你最近过得好吗
是不是还常常熬夜不睡
听说你已有了新的她
值得错过我吗
错过我的十八 你也会遗憾吗
我的二十八 眼泪不是你擦
如果足够爱我 怎么舍得放下
可惜不是你陪着我长大
错过我的十八 把花送给她吧
我的二十八 不是你拿捧花
如果换个时间 我们会分开吗
后来陪在你身边的人 会是我吧
好吗
没有我你最近过得好吗
是不是还常常熬夜不睡
听说你已有了新的她
值得错过我吗
错过我的十八 你也会遗憾吗
我的二十八 眼泪不是你擦
如果足够爱我 怎么舍得放下
可惜不是你陪着我长大
错过我的十八 把花送给她吧
我的二十八 不是你拿捧花
如果换个时间 我们会分开吗
后来陪在你身边的人 会是我吧
错过我的十八 你也会遗憾吗
我的二十八 眼泪不是你擦
如果足够爱我 怎么舍得放下
可惜不是你陪着我长大
错过我的十八 把花送给她吧
我的二十八 不是你拿捧花
如果换个时间 我们会分开吗
后来陪在你身边的人 会是我吧

Zài ma
wǒ bǎ huíyì lā chūlái shuō shuōhuà
jiǎzhuāng nǐ hái zài wǒ shēnbiān péi wǒ
kěnéng wǒ de ài gěi nǐ jiāle fēn
bǎ nǐ měihuà
hǎo ma
méiyǒu wǒ nǐ zuìjìnguò dé hǎo ma
shì bùshì hái chángcháng áoyè bù shuì
tīng shuō nǐ yǐ yǒule xīn de tā
zhídé cuòguò wǒ ma
cuòguò wǒ de shíbā nǐ yě huì yíhàn ma
wǒ de èrshíbā yǎnlèi bùshì nǐ cā
rúguǒ zúgòu ài wǒ zěnme shědé fàngxià
kěxí bùshì nǐ péizhe wǒ zhǎng dà
cuòguò wǒ de shíbā bǎ huā sòng gěi tā ba
wǒ de èrshíbā bùshì nǐ ná pěng huā
rúguǒ huàngè shíjiān wǒmen huì fēnkāi ma
hòulái péi zài nǐ shēnbiān de rén huì shì wǒ ba
hǎo ma
méiyǒu wǒ nǐ zuìjìnguò dé hǎo ma
shì bùshì hái chángcháng áoyè bù shuì
tīng shuō nǐ yǐ yǒule xīn de tā
zhídé cuòguò wǒ ma
cuòguò wǒ de shíbā nǐ yě huì yíhàn ma
wǒ de èrshíbā yǎnlèi bùshì nǐ cā
rúguǒ zúgòu ài wǒ zěnme shědé fàngxià
kěxí bùshì nǐ péizhe wǒ zhǎng dà
cuòguò wǒ de shíbā bǎ huā sòng gěi tā ba
wǒ de èrshíbā bùshì nǐ ná pěng huā
rúguǒ huàngè shíjiān wǒmen huì fēnkāi ma
hòulái péi zài nǐ shēnbiān de rén huì shì wǒ ba
cuòguò wǒ de shíbā nǐ yě huì yíhàn ma
wǒ de èrshíbā yǎnlèi bùshì nǐ cā
rúguǒ zúgòu ài wǒ zěnme shědé fàngxià
kěxí bùshì nǐ péizhe wǒ zhǎng dà
cuòguò wǒ de shíbā bǎ huā sòng gěi tā ba
wǒ de èrshíbā bùshì nǐ ná pěng huā
rúguǒ huàngè shíjiān wǒmen huì fēnkāi ma
hòulái péi zài nǐ shēnbiān de rén huì shì

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*