Lời bài hát Mùa mưa của một người – Điền Cẩm Nhiên 

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人哭的歇斯底里
一个人的雨季
一个人等着你
一个人寻找遗失的自己

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人哭的歇斯底里
一个人的雨季
一个人等着你
一个人寻找遗失的自己

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人幻想相遇场景
一个人的雨季
一个人等着你
一个人的想念还在继续

今年的雨季 还是会想你
准时的来临
说会再见的你
却没有一点消息
如果说可惜 回不去曾经
最害怕会想起你
被尘封的回忆
又一次一次被唤醒

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人哭的歇斯底里
一个人的雨季
一个人等着你
一个人寻找遗失的自己

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人幻想相遇场景
一个人的雨季
一个人等着你
一个人的想念还在继续

今年的雨季 还是会想你
准时的来临
说会再见的你
却没有一点消息
如果说可惜 回不去曾经
最害怕会想起你
被尘封的回忆
又一次一次被唤醒

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人哭的歇斯底里
一个人的雨季
一个人等着你
一个人寻找遗失的自己

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人幻想相遇场景
一个人的雨季
一个人等着你
一个人的想念还在继续

一个人的雨季
一个人等雨停
一个人哭的歇斯底里
一个人的雨季
一个人等着你
一个人寻找遗失的自己

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén kū de xiēsīdǐlǐ
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yīgè rén xúnzhǎo yíshī de zìjǐ

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén kū de xiēsīdǐlǐ
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yīgè rén xúnzhǎo yíshī de zìjǐ

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén huànxiǎng xiāngyù chǎngjǐng
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yīgè rén de xiǎngniàn hái zài jìxù

jīnnián de yǔjì háishì huì xiǎng nǐ
zhǔnshí de láilín
shuō huì zàijiàn de nǐ
què méiyǒu yīdiǎn xiāoxī
rúguǒ shuō kěxí huí bù qù céngjīng
zuì hàipà huì xiǎngqǐ nǐ
bèi chénfēng de huíyì
yòu yīcì yīcì bèi huànxǐng

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén kū de xiēsīdǐlǐ
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yīgè rén xúnzhǎo yíshī de zìjǐ

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén huànxiǎng xiāngyù chǎngjǐng
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yīgè rén de xiǎngniàn hái zài jìxù

jīnnián de yǔjì háishì huì xiǎng nǐ
zhǔnshí de láilín
shuō huì zàijiàn de nǐ
què méiyǒu yīdiǎn xiāoxī
rúguǒ shuō kě xí huí bù qù céngjīng
zuì hàipà huì xiǎngqǐ nǐ
bèi chénfēng de huíyì
yòu yīcì yīcì bèi huànxǐng

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén kū de xiēsīdǐlǐ
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yīgè rén xúnzhǎo yíshī de zìjǐ

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén huànxiǎng xiāngyù chǎngjǐng
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yīgè rén de xiǎngniàn hái zài jìxù

yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děng yǔ tíng
yīgè rén kū de xiēsīdǐlǐ
yīgè rén de yǔjì
yīgè rén děngzhe nǐ
yī gè rén xúnzhǎo yíshī de zìjǐ

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*