Ghen tị với gió, ghen tị với mưa (羡慕风羡慕雨) – Quái A Di (怪阿姨)

Ghen tị với gió, ghen tị với mưa

Ghen tị với gió, ghen tị với mưa, wǒ hǎo xiànmù fēng a xiànmù yǔ tāmen kěyǐ jīngcháng jiàn dào nǐ ér wǒ jiùsuàn zǒu shàng qiān wàn lǐ.

作曲:康铭
编曲:漠心藤
混音:宋马超
统筹:李艳萍
宣发:张倩
出品:刘洋
OP:娱咖文化

Ghen tị với gió, ghen tị với mưa

我好羡慕风啊羡慕雨
它们可以经常见到你
而我就算走上千万里
也不一定看到你

我想化作风啊化作雨
这样才能勇敢去找你
希望没有我的坏天气
会有人陪着你

我好羡慕风啊羡慕雨
它们可以经常见到你
而我就算走上千万里
也不一定看到你

我想化作风啊化作雨
这样才能勇敢去找你
希望没有我的坏天气
会有人陪着你

你是想不能见爱而不得
放弃又有太多的不舍
只能放下做个选择
不再期盼故事转折

就当这场恋爱是个巧合
别管我怎么做都不及格
祝你以后永远快乐
有好运陪伴着

我好羡慕风啊羡慕雨
它们可以经常见到你
而我就算走上千万里
也不一定看到你

我想化作风啊化作雨
这样才能勇敢去找你
希望没有我的坏天气
会有人陪着你

你是想不能见爱而不得
放弃又有太多的不舍
只能放下做个选择
不再期盼故事转折

就当这场恋爱是个巧合
别管我怎么做都不及格
祝你以后永远快乐
有好运陪伴着

我好羡慕风啊羡慕雨
它们可以经常见到你
而我就算走上千万里
也不一定看到你

我想化作风啊化作雨
这样才能勇敢去找你
希望没有我的坏天气
会有人陪着你

我好羡慕风啊羡慕雨
它们可以经常见到你
而我就算走上千万里
也不一定看到你

我想化作风啊化作雨
这样才能勇敢去找你
希望没有我的坏天气
会有人陪着你

wǒ hǎo xiànmù fēng a xiànmù yǔ
tāmen kěyǐ jīngcháng jiàn dào nǐ
ér wǒ jiùsuàn zǒu shàng qiān wàn lǐ
yě bù yīdìng kàn dào nǐ

wǒ xiǎng huà zuòfēng a huà zuò yǔ
zhèyàng cáinéng yǒnggǎn qù zhǎo nǐ
xīwàng méiyǒu wǒ de huài tiānqì
huì yǒurén péizhe nǐ

wǒ hǎo xiànmù fēng a xiànmù yǔ
tāmen kěyǐ jīngcháng jiàn dào nǐ
ér wǒ jiùsuàn zǒu shàng qiān wàn lǐ
yě bù yīdìng kàn dào nǐ

wǒ xiǎng huà zuòfēng a huà zuò yǔ
zhèyàng cáinéng yǒnggǎn qù zhǎo nǐ
xīwàng méiyǒu wǒ de huài tiānqì
huì yǒurén péizhe nǐ

nǐ shì xiǎng bùnéng jiàn ài ér bùdé
fàngqì yòu yǒu tài duō de bù shě
zhǐ néng fàngxià zuò gè xuǎnzé
bù zài qī pàn gùshì zhuǎnzhé

jiù dāng zhè chǎng liàn’ài shìgè qiǎohé
biéguǎn wǒ zěnme zuò dōu bù jígé
zhù nǐ yǐhòu yǒngyuǎn kuàilè
yǒu hǎo yùn péibànzhe

wǒ hǎo xiànmù fēng a xiànmù yǔ
tāmen kěyǐ jīngcháng jiàn dào nǐ
ér wǒ jiùsuàn zǒu shàng qiān wàn lǐ
yě bù yīdìng kàn dào nǐ

wǒ xiǎng huà zuòfēng a huà zuò yǔ
zhèyàng cáinéng yǒnggǎn qù zhǎo nǐ
xīwàng méiyǒu wǒ de huài tiānqì
huì yǒurén péizhe nǐ

nǐ shì xiǎng bùnéng jiàn ài ér bùdé
fàngqì yòu yǒu tài duō de bù shě
zhǐ néng fàngxià zuò gè xuǎnzé
bù zài qī pàn gùshì zhuǎnzhé

jiù dāng zhè chǎng liàn’ài shìgè qiǎohé
biéguǎn wǒ zěnme zuò dōu bù jígé
zhù nǐ yǐhòu yǒngyuǎn kuàilè
yǒu hǎo yùn péibànzhe

wǒ hǎo xiànmù fēng a xiànmù yǔ
tāmen kěyǐ jīngcháng jiàn dào nǐ
ér wǒ jiùsuàn zǒu shàng qiān wàn lǐ
yě bù yīdìng kàn dào nǐ

wǒ xiǎng huà zuòfēng a huà zuò yǔ
zhèyàng cáinéng yǒnggǎn qù zhǎo nǐ
xīwàng méiyǒu wǒ de huài tiānqì
huì yǒurén péizhe nǐ

wǒ hǎo xiànmù fēng a xiàn mù yǔ
tāmen kěyǐ jīngcháng jiàn dào nǐ
ér wǒ jiùsuàn zǒu shàng qiān wàn lǐ
yě bù yīdìng kàn dào nǐ

wǒ xiǎng huà zuòfēng a huà zuò yǔ
zhèyàng cáinéng yǒnggǎn qù zhǎo nǐ
xīwàng méiyǒu wǒ de huài tiānqì
huì yǒurén péizhe nǐ

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*