Tải bài hát Hí Thuyết Nhân Quả Remix • Thiển Ảnh A | Nhạc Hoa Remix

Hí Thuyết Nhân Quả - Thiển Ảnh A 

Hí Thuyết Nhân Quả Remix, fèng guān xiá pèi luò wǎng lái bīn kè jiē mǎn zuò shì shì wú cháng dōu zài xì lǐ shuō.

Nghe bài hát


Tải bài hát về máy

Hí Thuyết Nhân Quả LYRICS

fèng guān xiá pèi luò wǎng lái bīn kè jiē mǎn zuò
shì shì wú cháng dōu zài xì lǐ shuō
dàn jiāng hú chàng fēng yuè jiē dào qíng guān zuì nán guò
xì chàng bà qíng mò mò rú huā luò
qiān zhǒng róu qíng wàn lǐ shān hé
dōu zài yǎn dǐ bèi suì yuè shàng sè
tīng wén ài hèn qíng chóu shēng sǐ qì kuò
láng yān fēng huǒ yòu zhān rǎn yīn guǒ
yī zì zì yī jù jù zài zhǐ shàng lín mó
yī tiān tiān yī nián nián cháng bù guò piàn kè
mò dào xiāng sī nán shuō liú nián rú huǒ
mìng yùn jiū gé yòu biàn huàn mò cè
fèng guān xiá pèi luò wǎng lái bīn kè jiē mǎn zuò
shì shì wú cháng dōu zài xì lǐ shuō
dàn jiāng hú chàng fēng yuè jiē dào qíng guān zuì nán guò
xì chàng bà qíng mò mò rú huā luò
nóng mò zhòng cǎi huò duō shǎo yōu yōu duàn cháng kè
shēng sǐ yǔ gòng zuì hòu dōu yǔn mò
mù qīng fēng yǐn míng yuè xiào tán luàn shì jié yīn guǒ
yī qū jìn jiē lún wéi shāng xīn kè
yī zì zì yī jù jù zài zhǐ shàng lín mó
yī tiān tiān yī nián nián cháng bù guò piàn kè
mò dào xiāng sī nán shuō liú nián rú huǒ
mìng yùn jiū gé yòu biàn huàn mò cè
fèng guān xiá pèi luò wǎng lái bīn kè jiē mǎn zuò
shì shì wú cháng dōu zài xì lǐ shuō
dàn jiāng hú chàng fēng yuè jiē dào qíng guān zuì nán guò
xì chàng bà qíng mò mò rú huā luò
nóng mò zhòng cǎi huò duō shǎo yōu yōu duàn cháng kè
shēng sǐ yǔ gòng zuì hòu dōu yǔn mò
mù qīng fēng yǐn míng yuè xiào tán luàn shì jié yīn guǒ
yī qū jìn jiē lún wéi shāng xīn kè

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*