Tải bài hát Chiếc Bóng Nói – Lạc Tiên Sinh – nhạc hoa

Nghe bài hát:

Tải bài hát về máy

♪Moah – Nhạc Trung Channel♪


  • Chiếc Bóng Nói – Lạc Tiên Sinh
  • Lyricist: Viêm Hạc (炎鹤)
  • Composer: Viêm Hạc (炎鹤)
  • Trans: JuLy, CKey

Lyrics:
nàxiē zhī yán piàn yǔ
bèi fēngcún de jìyì
zài tíqǐ shí háishì shānggǎnle jǐ jù
céngjīng gùshì yǐ dìng
yě zhǐ shèng xià céngjīng
shéi zài kū bèi yíwàng de gǎnqíng
língshēng biàn dé ānjìng
wèi bèizhù de xìngmíng
diǎn kāi shí yě huì nánguò de bù xiǎoxīn
duōshǎo kǒu bùyóu xīn
duō shào wúmián yèlǐ
zhěn yǐ shī lián mèng dōu tíng zài guòqù
shì shéi zài děng tiānmíng
shì shéi zài shù xīngxīng
zhè shǒu gē shéi zài tīng
shéi yòu kū hóngle céngjīng
shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
yīgè rén rěn bù zhù de kūqì
chuāngwài xià qǐle yǔ
léi shēng zhèn tòu xīndǐ
nà gùshì zhōng de rén
shuōle yījù duìbùqǐ
zhàn zài chuāng qián yányǔ shuō gěile kōngqì
yǐngzi shuō nǐ háishì méi wàngjì
língshēng biàn dé ānjìng
wèi bèizhù de xìngmíng
diǎn kāi shí yě huì nánguò de bù xiǎoxīn
duōshǎo kǒu bùyóu xīn
duō shào wúmián yèlǐ
zhěn yǐ shī lián mèng dōu tíng zài guòqù
shì shéi zài děng tiānmíng
shì shéi zài shù xīngxīng
zhè shǒu gē shéi zài tīng
shéi yòu kū hóngle céngjīng
shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
yīgè rén rěn bù zhù de kūqì
chuāngwài xià qǐle yǔ
léi shēng zhèn tòu xīndǐ
nà gùshì zhōng de rén
shuōle yījù duìbùqǐ
zhàn zài chuāng qián yányǔ shuō gěile kōngqì
yǐngzi shuō nǐ háishì méi wàngjì
shì shéi zài děng tiānmíng
shì shéi zài shù xīngxīng
zhè shǒu gē shéi zài tīng
shéi yòu kū hóngle céngjīng
shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
yīgè rén rěn bù zhù de kūqì
chuāngwài xià qǐle yǔ
léi shēng zhèn tòu xīndǐ
nà gùshì zhōng de rén
shuōle yījù duìbùqǐ
zhàn zài chuāng qián yányǔ shuō gěile kōngqì
yǐngzi shuō nǐ háishì méi wàngjì
____________________

Bài hát
影子说
Nghệ sĩ
洛先生
Đĩa nhạc
影子说

About Phượt Đi 832 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*